บริษัท เค.เอส.เทอร์มินอล (ไทยแลนด์) จำกัด

499/5 หมู่ที่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

0-2170-8621-2 สำนักงาน

0-2170-8623 แฟกซ์

k-owasit@ksterminals.co.th

GPS : 13.6815679,100.7152581

แผนที่การเดินทาง