เครื่องจักรเสริม

CNC Machine Center

Grinding M/C

Pre-Calibrater

CNC Precision GrindingM/C

CNC high speed Jig Boring M/C

Auto-stocking System for tooling

CNC high speed Jig Boring M/C

CNC Wiring Cutting M/C

CNC Wiring Cutting M/C

CNC high speed Jig Boring M/C

CNC Cordinate Measurement M/C(CMM)

CNC Electric Discharge M/C

CNC Machine Center

CNC Optical Profile

CNC Electric Discharge M/C

CNC Electric Discharge M/C